Het aangifteformulier “Verzekering tegen lichamelijke ongevallen” kunt u hier download. (Toelichting)